15 fő, vegyes
óvónők: Pappné Travnev  Andrea
Tóthné Oroszlán Erzsébet
dajka: Zelenai Istvánné

 

A csoport 18 férőhelyes, életkor szerinti összetétele már évek óta nagyon vegyes. Ez elsősorban annak is köszönhető, hogy azok a családok, akiknek már jár ide gyermekük, szívesen hozzák a kisebb gyermekeiket is a csoportba.

A több éves együttműködés következtében a csoport hangulata nagyon barátságos és befogadó.

A nevelési irányvonalat és a fejlesztési tervünket az óvoda nevelési programja határozza meg. Munkánk során teljes mértékben igazodunk a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez és figyelembe vesszük egyedi sajátosságaikat.

Fontosnak tartjuk, hogy nyugodt, biztonságos, szeretetteljes környezetet biztosítsunk a gyermekek számára.

no images were found